تاریخ انتشار: دو شنبه 15 مرداد 1397

اسامی برندگان 14 مرداد

استان                         نام و نام خانوادگی

گلستان
کلثوم پولادی
قزوین
مرضیه فصیحی رامندی ربیع
کردستان
معصومه شکرگزار
اصفهان
خدیجه بیگم حسینی
لرستان
زهرا یاراحمدی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد