طرح قرآنی بشارت 1452 - 19 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 19 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلمچند رسانه ای چهار شنبه 21 آذر 1397 ادامه...
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد