جلسه هماهنگی آغاز فصل جدید «بشارت 1452»

مراسم رونمایی از نرم افزار قرآنی بشارت

جلسه مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی با مدیر شبکه قرآن

نشست خبری آغاز طرح بشارت 1452

کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد